Aktualni seminarji

Davčni timbilding

5

DDV TIMBILDING 2020 št.1 in št.2

Vabimo vas na prvi slovenski davčni timbilding, kjer bomo v sproščenem vzdušju razkrivali in skupaj reševali različno DDV problematiko v povezavi s transakcijami blaga znotraj Unije. Delo v majhni skupini do 10 udeležencev dopušča tudi individualna posvetovanja, možnost izmenjave medsebojne davčne prakse in delno improvizacijo pri vsebini timbildinga. Pika na i je seveda tudi razvedrilni – sproščujoči del srečanja.
več informacij

Davčne delavnice

DAVČNI TIMBILDING (2)

UPORABA OMV PRI PLAČNIKU DAVKA - koliko se (iz)plača boniteta za OMV?

PROGRAM DAVČNE DELAVNICE št. 3
-osebno motorno vozilo (OMV), pogon (fosilna goriva, elektrika) in različne pridobitve (nakup, najem …)
-potni nalog / evidenca voženj in pooblastilo za uporabo
-vrednotenje, povečanje, zmanjšanje
-evidentiranje, privatne in službene vožnje, začetek službene vožnje, potrebnost, dokazovanje
-zaposleni, pogodbeniki, potniki, lastniki in prokuristi ter večosebna uporaba
-OMV kot dohodek po ZDoh-2 (iz zaposlitve, iz kapitala, drugi dohodki)
-poročanje – po novem od 01.07.2020 naprej
-pomembna pojasnila in sodna praksa
več informacij

NAPOTENI DELAVCI ZNOTRAJ UNIJE - kreativnosti skozi plačilno listo napotenega

PROGRAM DAVČNE DELAVNICE št. 2
-kdaj sploh govorimo o napotitvi in kdaj o službeni poti;
-razločevanje začasne napotitve in sočasne zaposlitve;
-plačilna lista za napotenega delavca;
-vštevanje dohodkov v osnovo za dohodnino in PSV;
-neobdavčena povračila stroškov (prehrana, prevoz, prenočišče);
-ali začasne napotitve in KIDO rešujejo število napotitev;
-pomembna pojasnila in sodna praksa.
več informacij

TRIKOTNI POSLI ZNOTRAJ UNIJE - variacije, permutacije, improvizacije

PROGRAM DAVČNE DELAVNICE št. 1
-kdaj sploh lahko govorimo o trikotnih poslih oziroma tristranskih dobavah blaga;
-razločevanje pravih in nepravih trikotnih poslov;
-3 ali več hkratnih transakcij in samo en prevoz blaga = verižni posli, kjer lahko sklop posameznih transakcij tudi predstavlja trikotni posel;
-vpliv INCOTERMS klavzul na vsebino transakcij pri trikotnih poslih;
-pridobitev blaga v državi članici, ki ni namembna država članica;
-najpogostejše napake pri transakcijah dobav blaga znotraj Unije;
-pomembne sodbe evropskega sodišča (SEU) glede trikotnih poslov.
več informacij

Napovednik seminarjev na trgu

Interna izobraževanja

Kot vodilni ponudnik specializiranih davčnih izobraževanj v Sloveniji zraven tržno razpisanih seminarjev ponujamo tudi interna izobraževanja za podjetja ali druge interesne skupine.

V praksi se je izkazalo, da je potrebno v večjem poslovnem sistemu ali poslovni skupini zaradi kompleksnosti davčne tematike izobraziti zaposlene v vseh poslovnih funkcijah. Neizpodbitno dejstvo: največ davčnih napak ne nastane v računovodstvu, temveč jih povzroči komerciala, pravni sektor, management …

Ponujamo vam že izoblikovana specializirana davčna interna izobraževanja, prav tako lahko na vašo željo posebej pripravimo specializiran davčni seminar.

Dolžino internih specializiranih davčnih izobraževanj prilagodimo glede na podano vsebino in ciljno publiko – vsebine se podajo na praktičen način v 2 do 5 šolskih urah.

Izobraževanja izvajajo vrhunski slovenski davčni praktiki. In to na zanimiv, poljuden način. Stopnja zahtevnosti podajanja izbrane tematike se prilagodi davčnemu predznanju slušateljev. Sestavni del vsakega seminarja je tudi kvalitetno, praktično gradivo.

Priporočamo:

Dobro Da Vem

  • seznaniti vse zaposlene v poslovnem sistemu o pomenu in vplivu DDV v povezavi z njihovimi poslovnimi odločitvami;
  • opozoriti na odgovornost in sankcioniranje v povezavi z davčnimi prekrški;
  • izpostaviti in opozoriti na najpogostejše davčne napake v praksi;
  • izpostaviti namen davčnega planiranja in skupnega sprejemanja poslovnih odločitev vseh poslovnih funkcij, tudi v povezavi z davčnimi učinki posameznih poslovnih odločitev;
  • prikazati možnost davčnih optimizacij (ena izmed njih – korektno in pravočasno izpolnjevanje davčnih obveznosti …).
  • 3 do 4 šolske ure;
  • izobraževanje se izvede pri naročniku storitve.
  • knjiga Dobro Da Vem v tiskani obliki vsem udeležencem izobraževanja (knjiga obsega 250 strani in več kot 250 praktičnih primerov, primerna za zaposlene v vseh poslovnih funkcijah: komercialiste, direktorje, pravnike … tudi računovodje;
  • prezentacija predavatelja.