Aktualni seminarji

unnamed (3)

DAVČNO-RAČUNOVODSKA AKADEMIJA 2019

Predstavitev posameznega SRS v povezavi z določili ZDDPO-2 je kompleksna in obsežna naloga, zato gre pri tovrstnem izobraževanju za izbor najpogostejših praktičnih primerov. V povezavi s poslovnimi dogodki se prepletajo vsebinsko različna področja in je za njihovo razumevanje potrebno uporabiti in povezovati več sklopov SRS (tudi Uvoda v SRS), prav tako pa tudi različna določila ZDDPO-2. Težišče izobraževanja predstavlja tako vsebina posameznega standarda kot tudi praktični primeri, grajeni na določilih SRS in ZDDPO-2. Le celovito poznavanje in povezovanje računovodskih standardov ter določil ZDDPO-2 zagotavlja pravilno (tako vsebinsko kot številčno) ter pravočasno izkazovanje poslovnih dogodkov v poslovnih knjigah.
več informacij
Spremembe-ZDDV-1-2019-header

SPREMEMBE ZDDV-1 od 01.01.2020 naprej (nova pravila za mednarodne transakcije z blagom, dodatno administriranje, manj všečno sankcioniranje)

Težišče sprememb določil ZDDV-1 od 01.01.2020 predstavlja obvezna implementacija spremenjenih pravil – poenotenje pravil pri mednarodnih transakcijah z blagom znotraj Unije skladno s spremembami Direktive Sveta 2006/112/ES. Ob tem pričnemo tudi neposredno uporabljati podrobnejše predpisana pravila v povezavi z navedenimi transakcijami, predvsem v povezavi z administriranjem, ki izhajajo iz Izvedbene uredbe 282/2011.
več informacij
PAKET-DAVCNIH-SPREMEMB-2020-header

PAKET DAVČNIH SPREMEMB 2020 (novele ZDoh-2, ZDDPO-2, ZUTD, ZPIZ-2, ZDavP-2 v uporabi od 01.01.2020 naprej)

Seminar predstavlja PAKET SPREMEMB na področju dohodnine (ZDoh-2, ZDavP-2), davka od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2, ZDavP-2) in statusa ter dela upokojencev (ZPIZ-2, ZUTD), ki jih bomo v praksi začeli izvajati od 01.01.2020 naprej.
več informacij

Davčni timbilding

davcni-timbilding-header

SRČNI DDV TIMBILDING

Strokovni del davčnega DDV timbildinga obsega nekatera aktualna področja, s katerimi se srečuje v praksi kar največje število davčnih zavezancev.
Trikotni posli znotraj Unije predstavljajo perečo problematiko, predvsem zaradi »neurejenosti« poslovnih partnerjev iz drugih držav članic, s katerimi poslujete. Pravila opredelitve kraja pridobitve blaga in izvedbe dobave blaga znotraj Unije, oproščene plačila DDV, so strogo administrativna ter zahtevajo tudi sodelovanje vseh poslovnih funkcij znotraj poslovnega sistema.

Timski duh bomo utrjevali v sproščenem, deloma tudi tekmovalnem vzdušju pri skupinski peki peciv, pic in pripravi različnih »osvežilnih« napitkov. V odvisnosti od vremenskih pogojev bomo spoznavali tudi lepote bližnje okolice, opravili kakšno obvezno degustacijo ter obiskali – spoznali zgodovino antičnega dela mesta Zadar.

več informacij

Davčne delavnice

NAPOTENI DELAVCI ZNOTRAJ UNIJE - kreativnosti skozi plačilno listo napotenega

PROGRAM DAVČNE DELAVNICE št. 2
-kdaj sploh govorimo o napotitvi in kdaj o službeni poti;
-razločevanje začasne napotitve in sočasne zaposlitve;
-plačilna lista za napotenega delavca;
-vštevanje dohodkov v osnovo za dohodnino in PSV;
-neobdavčena povračila stroškov (prehrana, prevoz, prenočišče);
-ali začasne napotitve in KIDO rešujejo število napotitev;
-pomembna pojasnila in sodna praksa.
več informacij

TRIKOTNI POSLI ZNOTRAJ UNIJE - variacije, permutacije, improvizacije

PROGRAM DAVČNE DELAVNICE št. 1
-kdaj sploh lahko govorimo o trikotnih poslih oziroma tristranskih dobavah blaga;
-razločevanje pravih in nepravih trikotnih poslov;
-3 ali več hkratnih transakcij in samo en prevoz blaga = verižni posli, kjer lahko sklop posameznih transakcij tudi predstavlja trikotni posel;
-vpliv INCOTERMS klavzul na vsebino transakcij pri trikotnih poslih;
-pridobitev blaga v državi članici, ki ni namembna država članica;
-najpogostejše napake pri transakcijah dobav blaga znotraj Unije;
-pomembne sodbe evropskega sodišča (SEU) glede trikotnih poslov.
več informacij

Napovednik seminarjev na trgu

Interna izobraževanja

Kot vodilni ponudnik specializiranih davčnih izobraževanj v Sloveniji zraven tržno razpisanih seminarjev ponujamo tudi interna izobraževanja za podjetja ali druge interesne skupine.

V praksi se je izkazalo, da je potrebno v večjem poslovnem sistemu ali poslovni skupini zaradi kompleksnosti davčne tematike izobraziti zaposlene v vseh poslovnih funkcijah. Neizpodbitno dejstvo: največ davčnih napak ne nastane v računovodstvu, temveč jih povzroči komerciala, pravni sektor, management …

Ponujamo vam že izoblikovana specializirana davčna interna izobraževanja, prav tako lahko na vašo željo posebej pripravimo specializiran davčni seminar.

Dolžino internih specializiranih davčnih izobraževanj prilagodimo glede na podano vsebino in ciljno publiko – vsebine se podajo na praktičen način v 2 do 5 šolskih urah.

Izobraževanja izvajajo vrhunski slovenski davčni praktiki. In to na zanimiv, poljuden način. Stopnja zahtevnosti podajanja izbrane tematike se prilagodi davčnemu predznanju slušateljev. Sestavni del vsakega seminarja je tudi kvalitetno, praktično gradivo.

Priporočamo:

Dobro Da Vem

  • seznaniti vse zaposlene v poslovnem sistemu o pomenu in vplivu DDV v povezavi z njihovimi poslovnimi odločitvami;
  • opozoriti na odgovornost in sankcioniranje v povezavi z davčnimi prekrški;
  • izpostaviti in opozoriti na najpogostejše davčne napake v praksi;
  • izpostaviti namen davčnega planiranja in skupnega sprejemanja poslovnih odločitev vseh poslovnih funkcij, tudi v povezavi z davčnimi učinki posameznih poslovnih odločitev;
  • prikazati možnost davčnih optimizacij (ena izmed njih – korektno in pravočasno izpolnjevanje davčnih obveznosti …).
  • 3 do 4 šolske ure;
  • izobraževanje se izvede pri naročniku storitve.
  • knjiga Dobro Da Vem v tiskani obliki vsem udeležencem izobraževanja (knjiga obsega 250 strani in več kot 250 praktičnih primerov, primerna za zaposlene v vseh poslovnih funkcijah: komercialiste, direktorje, pravnike … tudi računovodje;
  • prezentacija predavatelja.